LT      EN

Pranešimas spaudai.

2010-05-20 Pranešimai spaudai

Susirūpinusi dėl neatsakingo ir nekompetentingo policijos pareigūnų požiūrio tiriant žiauraus elgesio su gyvūnais atvejus, gyvūnų gerovės tarnyba „PIFAS" kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vidaus Reikalų Ministeriją. Tarnybos pateiktame rašte prašoma imtis priemonių atsakingų policijos pareigūnų kompetencijai kelti bei esamai padėčiai keisti, kadangi pareigūnų abejingumas ir administracinės bei baudžiamosios atsakomybės už žiaurų elgesį skirtumų nesuvokimas nebegali būti toleruojamas.

„Iš pastaruoju metu susiklosčiusios situacijos tiriant žiauraus elgesio su gyvūnais bylas, kuomet vis daugiau pareigūnų atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą arba nepagrįstai delsia jį pradėti, tampa akivaizdu, kad pareigūnai tokiu būdu toleruoja ir skatina nepateisinamą žmonių negailestingumą ir amoralų elgesį. Kreiptis į VRM mus paskatino pastarieji žiniasklaidoje garsiai nuskambėję bei mūsų duomenų bazėje sukaupti įvykiai, kurie atskleidė atsakingų policijos pareigūnų nekompetentingumą ir abejingumą tiriant įvykius, kurių metu suluošinami ar nužudomi gyvūnai. Siekiame, kad šie nusikaltimai būtų visapusiškai tiriami ir nusikaltimus įvykdę asmenys pagal įstatymą atsakytų už padarytą nusikalstamą veiką", - teigė Gyvūnų gerovės tarnybos „PIFAS" direktorė Brigita Kymantaitė.

Gyvūnų gerovės tarnybos rašte išnagrinėti ir pateikti pastarųjų kelių mėnesių įvykiai. 2010 m. gegužės 16 d. Kupiškio rajono Uoginių kaime p. A.L, paprašyta kaimyno nudaigoti jo namus sergėjusį šunį, nutarė jį pakarti vielos kilpoje. Tai padaryti moteriai nepavyko, nes šuo buvo pernelyg sunkus, tad šunį ji pribaigė kirvio kirčiais į galvą. Gamtos apsaugos inspektoriaus ją nubaudė tik 150 litų bauda. Inspektorius paaiškino, kad kartu su juo įvykyje dalyvavęs Kupiškio rajono policijos komisariato vyr. tyrėjas neįžvelgė A.L. veiksmuose nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 310 str. požymių. Ikiteisminis šio nusikaltimo tyrimas pradėtas tik dėl žiniasklaidoje pasirodžiusio straipsnio sužinojus, jog aplinkiniai taip pat matė, kaip buvo žiauriai žalojamas šuo.

2010 m. vasario mėnesį p. A., gyvenanti Alytuje, policijai pranešė, kad jos tėvas suspardė šunelį, kurį dėl sužalojimų teko užmigdyti, tačiau policija atsisakė imtis bet kokių priemonių tėvo atžvilgiu. Policijos įgaliotinis, kuris iš p. A. priėmė pareiškimą dėl sužaloto šunelio, didelio nusikaltimo šiame įvykyje neįžvelgė. Alytaus rajono Aplinkos apsaugos departamento Alytaus rajono agentūra š.m. vasario 25 d. priėmė nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje, kuriuo pripažino p. A. tėvą kaltu pažeidus LR Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo 3 str. 1 p. reikalavimus („Šis įstatymas draudžia: 1) be pateisinamos priežasties sužeisti, gąsdinti ar numarinti gyvūną [...]"), t.y. žiauriai elgusis su gyvūnu, už ką numatyta atsakomybė LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 90 str., ir paskyrė jam administracinę nuobaudą - 100 Lt baudą. Iš šios situacijos aplinkybių akivaizdu, jog tėvo veiksmuose buvo ne administracinio teisės pažeidimo, o nusikalstamos veikos, numatytos LR baudžiamojo kodekso (toliau - LR BK) 310 str., požymiai, nes dėl jo veiksmų - didelio fizinio skausmo bei kančių šuniui sukėlimo - šis buvo smarkiai sužalotas ir suluošintas. Būtent dėl sunkių sužalojimų, neatitaisomo suluošinimo, siekiant išvengti bereikalingos gyvūno kančios, iškvietus veterinarijos gydytoją, šuo dar tą patį vakarą buvo užmigdytas.