LT      EN

2021 m. statistika

2022-02-08 Pagalba gyvūnams

Gyvūnų gerovės tarnybos „PIFAS“ 2021 metų veiklos ataskaita

 

Kasmet pristatydami savo veiklą vis labiau džiaugiamės ir didžiuojamės  „Pifo“ nuveiktais darbais bei jų rezultatais. Didėjančia Lietuvoje atjauta paliktiems ar nuskriaustiems gyvūnams. Šia ataskaita norime padėkoti už jūsų pagalbą, kuri labai reikalinga mūsų globotiniams – paaukotas lėšas, maistą, priežiūros priemones, parodytą dėmesį ir palaikymą. Kiekvienas paaukotas jūsų euras svariai prisidėjo prie organizacijos veiklos ir išgelbėjo ne vieną gyvybę.

Mūsų kolektyvas neketina sustoti. 2021 m. gruodžio mėnesį pradėjome ženklinimo akciją, kurios metu senjorų ir neįgaliųjų augintinius ženklinome už 5 eur., socialiai remtinų asmenų augintiniai buvo ženklinami nemomamai. Visiems gyvūnams išduoti sveikatos pasai. 

Nuostabu matyti, kaip mūsų gyvūnų gerovės tarnybos iškelti tikslai vienija visos Lietuvos žmones. Norime palinkėti, kad kitais metais prie „PIFO“ siekių prisijungtų dar daugiau žmonių. Ačiū, kad esate su mumis.

                                                                                                            „Pifo“ globotiniai ir kolektyvas

 

Kviečiame susipažinti su darbais, kuriuos nuveikėme 2021 m.

„Pifo“ savanoriai per 2021 metus surengė 1 paramos renginį, kurio metu buvo renkama daiktinė parama švaros priemonėmis, parama globotiniams bei PIFO beglobių klinikėlės išlaikymui. Deja, daugiau renginių nebuvo įmanoma surengti dėl kilusios pandemijos. Spalio mėnesį buvo švenčiamas  „PIFO klinikos penktasis gimtadienis“, renginio tikslas – surinkti maisto, kraiko ir kitų priemonių globotiniams. Gavome dovanų ne tik maisto, bet ir žaislų, guolių, palučių, valymo priemonių ir kitų reikalingų daiktų mūsų kasdienybei. Abu paramos renginiai vyko mūsų veterinarijos klinikėlėje Kėdainiuose. Šių renginių rezultatai – išdalinta apie 50 vnt. lakstukų, atsakytą į daugiau nei 50 šventės dalyvių klausimų apie turimus gyvūnus, jų priežiūrą, rasti namai 2 šunims ir 1 suaugusiai katei.

Pagalba gyvūnams ir laikina globa:

Organizacija „Pifas“ stengiasi, kad iš prieglaudos augintinį pasiėmusiems žmonėms nekiltų papildomų rūpesčių. Kiekvienas gyvūnas, papuolęs į organizacijos globą, sulaukia visapusiškos priežiūros:

Tikrinamas veterinaro, jei reikia gydomas;

Vakcinuojamas kompleksine vakcina;

Vakcinuojamas pasiutligės vakcina;

Kastruojamas arba gyvūną priglaudusiems šeimininkams suteikiamas nemokamas kastracijos kvitas;

Kiekvienas gyvūnas yra identifikuojamas mikroschema, kad jam dingus būtų lengviau rasti jį;

Stebimas gyvūno charakteris, būdo bruožai įvairiuose situacijose. Norintiems įsigyti augintinį bus suteikta visa informacija susijusi su gyvūno elgesiu;

Organizacijos darbuotojai ir savanoriai visada pasiruošę padėti gyvūną priglaudusiems šeimininkams.

2021 m. gyvūnų statistiką

Per metus „Pifas“ priglaudė 72 gyvūnus. Iš jų 26 šunis ir 46 kates Dauguma šunų ir kačių rastos gatvėje Kėdainiuose ir Kėdainių rajone, taip pat atiduoti kaip nepageidaujamas prieaugis. Gimusių gyvūnų mūsų globoje nebuvo.

Dauguma kačių rastos Kėdainių miesto seniūnijoje. Grąžinti iš organizacijos paimti gyvūnai – 5, Kėdainiuose vykdant SSP programą pagautos 3 draugiškos katės, kurios liko mūsų globoje ir joms rasti nauji namai arba tebeieškomi.

Daugiausia šunų rasta Kėdainių mieste.

Nauji namai rasti 73 globotiniams. Daugiausia jų namus rado Kėdainiuose, Vilniuje, Šakiuose. Viena globojama katė išvyko gyventi į užsienį, į Suomiją. Neradę namų mūsų globotiniai toliau globojami ir jiems ieškomi namai.

8 katės sterilizuotos iš organizacijos lėšų. Visos sterilizuotos katės yra senjorų, gyventojai patys neturėjo lėšų sterilizacijai.

 6 gyvūnai grąžinti tikriesiems savininkams, 2 iš jų buvo ženklinti.

 

 

2020 m.

2021 m.

Priglausta iš viso gyvūnų

74

72

Priglausta

Kačių

Šunų

 

42

32

 

46

26

 

„SUGAUK – STERILIZUOK – PALEISK“ programa

Bešeimininkių kačių kastravimo (Sugauk-Sterilizuok-Paleisk (SSP) programa tai efektyvi, humaniška ir duodanti ilgalaikius rezultatus programa, skirta kontroliuoti ir palaipsniui mažinti benamių kačių populiaciją. Tai yra pilnai paruošta programa, kurios metu benamės katės pagaunamos tam tikslui skirtomis, specialiomis gaudyklėmis, sterilizuojamos/kastruojamos ir įvertinama jų sveikatos būklė bei elgsena. Sterilizuotos/kastruotos katės į savo „kiemą“ neįsileidžia kitų kačių taip nedidėja kiemo populiacija, jame gyvena tik jau sterilizuotos/kastruotos katės.

2021 m. šeštus metus Kėdainių mieste ir rajone buvo vykdoma ši programa. Programa finansuojama iš savivaldybės biudžeto.

2021 m. iš viso pagauta buvo 200 sulaukėjusios katės (131 patelė ir 69 patinas).  2021 metais buvo pagauta ir iškastruota 2 proc. daugiau bešeimininkių kačių nei pagal 2020 metų programą. Sterilizuojama daugiau patelių, nes taip greičiau bus pasiektas bešeimininkių kačių skaičiaus mažinimo tikslas, viena patelė per metus gali atsivesti 3-4 vadas, vadoje būna dažniausiai 3-5 kačiukai. Sterilizavus 1 patelę užkertamas kelias per metus padidinti bešeimininkių kačių populiaciją nuo 9 iki 20 kačiukų. Kačiukai ir jaukios, tinkamos gyventi namuose katės paimamos ir laikomos globos namuose, ieškant jiems naujų savininkų.

2021 metais per programos vykdymo laikotarpį buvo paimtos 3 jaukios katės ir ieškomi nauji namai. Sveikos, tačiau sulaukėjusios ir dėl savo elgesio negalinčios adaptuotis žmonių namuose, katės grąžinamos atgal į tą pačią teritoriją, kurioje jos buvo pagautos. Nei viena katė nebuvo eutanizuota.

Kastracijos metu, kol katė yra anestezuota, tokios katės yra ženklinamos tarptautiniu mastu pripažintu ženklu – tiesia linija patrumpinant  1 cm kairės ausies viršų. Tai akivaizdus, matomas iš tolo įrodymas, kad katė yra sulaukėjusi ir jau kastruota. Ženklinant šiuo būdu siekiama apsaugoti katę nuo tolimesnio pavojaus, kad ji bus vėl gaudoma, norint ją operuoti. Taip pat, šis  ženklas ateityje padėtų iš tolo atskirti sterilizuota katę nuo nesterilizuotų, jei prie grupės prisijungtų naujų, nesterilizuotų kačių, todėl ji nebebūtų dar kartą gaudoma ir nepatirtų bereikalingo streso, kai nuvežus pas veterinarijos gydytoją ir pradėjus operaciją paaiškėtų, kad katei jau buvo atlikta sterilizacija.

Pagrindinis ir svarbiausias šios programos sėkmingo vykdymo uždavinys yra užtikrinimas, kad atgal į laisvę paleistomis katėmis kažkas nuolatos rūpinsis, prižiūrės jas ir jų maitinimo vietas. Buvo šnekama su gyventojais, prašoma prižiūrėti sterilizuotas kates, paliekami mūsų kontaktai, kad iškilus klausimams gyventojai galėtų su mumis susisiekti. Programa yra paremta nuolatine sterilizuotų kačių grupių priežiūra, kurią atlieka gyventojai, šeriantys kates tam tikrose vietose. Būtent ši atsakinga priežiūra padėtų garantuoti programos sėkmę, kadangi prižiūrėtojai stebi grupę ir informuoja apie susirgusias, sužeistas kates, kurios vėl yra sugaunamos ir tikrinamos veterinaro, bei apie naujai atsiradusias teritorijoje kates, kurios bus vėl sugautos, paskiepytos, sterilizuotos ir paleistos atgal į tą pačią teritoriją arba ieškomi nauji savininkai, jei jos yra draugiškos. 

Programa buvo vykdoma laikotarpiu 2021-01 iki 2021-11.

Kėdainių miesto gyventojai apie jų kieme gyvenančias bešeimininkes kates mums praneša telefonu. Šios programos reikalingumą miestui ir gyventojams  rodo mūsų užregistruotas laukiančių vietų sąrašas, kuriose dar yra likusių nekastruotų kačių, šiai dienai turime jau užregistruotas 7 kates, kurioms SSP bus vykdoma patvirtinus 2022 m. programą.

 

 

Bendras 2021 metais programos metu sugautų ir kastruotų  kačių skaičius:

Eil. nr.

Procedūros pavadinimas

Iš viso:

1.

Katės steriliacija (OHE)

131

2.

Katinos kastracija

69

                            Iš viso:

200