LT      EN

Gyvūnų priėmimas

Pagrindinis mūsų tarnybos tikslas - rasti laikinai priglaustiems gyvūnams nuolatinius namus, kuriuose jais būtų tinkamai rūpinamasi iki jų gyvenimo pabaigos. Jaučiame pareigą pasirūpinti kiekvienu pas mus patekusiu gyvūnu ir užtikrinti jo pilnavertį gyvenimą ateityje. Siekdami gauti kuo daugiau išsamios informacijos apie Jūsų atiduodamą gyvūną, kuri padėtų rasti jam kuo tinkamesnius naujus namus ir naujus savininkus, prašome Jūsų užpildyti prašymą priimti gyvūną į tarnybos globą. Ši informacija taip pat padės užtikrinti, kad laikinos globos metu Jūsų atiduotas gyvūnas jaustųsi kuo geriau ir patirtų kuo mažiau streso ar kitų neigiamų emocijų.

Jūsų prašymas bus užregistruotas ir įtrauktas į kitų, gautų prašymų priimti gyvūną į tarnybos globą, eilę. Atsiradus laisvai vietai ir galimybei priimti gyvūną į tarnybos globą, su Jumis iš karto bus susisiekta nurodytais kontaktais.

Jei gyvūnas, kurį prašote priimti, be priežasties yra nesterilizuotas / nekastruotas, neskiepytas, arba gyvūnas, kurį priglaudėte iš gatvės, nebuvo patikrintas veterinarijos gydytojo, tarnyba prašo kaip įmanoma greičiau tai atlikti, kadangi pirmenybė priimant gyvūną teikiama jau veterinarijos gydytojo apžiūrėtiems gyvūnams.

Taip pat informuojame, kad tarnybos atstovai prieš priimdami gyvūną įvertins jo elgsenos ir sveikatos būklę, todėl užpildžius šį prašymą, gyvūno priėmimas dar nėra garantuojamas.

Tarnybos savanoriai neturi galimybės atvykti pas Jus paimti gyvūno, todėl patenkinus Jūsų prašymą priimti gyvūną į tarnybos globą, pristatyti jį į sutartą ar nurodytą vietą yra Jūsų įsipareigojimas.

 

Dėmesio: vadovaujantis LR Civilinio kodekso 4.61 str. asmuo, sulaikęs bepriežiūrį ar priklydusį naminį gyvūną, privalo tuojau pranešti apie tai gyvūno savininkui ir grąžinti jam gyvūną arba, jei jam nežinomas gyvūno savininkas ar jo adresas, per tris dienas pranešti apie gyvūno sulaikymą savivaldybės institucijai. Savivaldybės institucija imasi priemonių naminio gyvūno savininkui surasti ir, laikydamosi veterinarijos taisyklių, ieškojimo laiku perduoda gyvūną išlaikyti bei naudotis sulaikiusiam asmeniui. Jeigu bepriežiūrio ir priklydusio gyvūno (ir jų prieauglio) savininkas paaiškėja per dvi savaites nuo jų perdavimo išlaikyti ir naudotis dienos, gyvūnas grąžinamas savininkui. Šis privalo atlyginti išlaikiusiam gyvūną asmeniui visas išlaikymo išlaidas. Jeigu per nurodytą laiką gyvūno savininkas nepaaiškėjo, jis netenka nuosavybės teisės į tą gyvūną. Šiuo atveju gyvūnas neatlygintinai tenka jį išlaikiusio asmens nuosavybėn.