LT      EN

Veiklos ataskaitos

Atsakydami Jums į įvairiapusį mūsų veiklos palaikymą ir vykdydami savo duotus įsipareigojimus Jums - mūsų rėmėjams - pateikiame organizacijos kasmetines veiklos ataskaitas. Jūsų palaikymo bei paramos, taip pat  organizacijos savanorių atsakomybės ir aukštos motyvacijos dėka į kitus metus visuomet žengiame atsinešdami naujų įdėjų, planų ir ryžto.

Tikimės Jūsų tolimesnio įvairiapusiško palaikymo, nes tik veikdami visi kartu, galėsime išgelbėti vis daugiau ir daugiau gyvybių!

2007 metų ataskaita2008 metų ataskaita2009 metų ataskaita2010 metų ataskaita2011 metų ataskaita; 2013 metų ataskaita; 2016 metų ataskaita, 2018 metų ataskaita

2019 metų ataskaita

2020 metų ataskaita

2021 metų statistika

2022 metų veiklos ataskaita

2011-07-15 valstybinė mokesčių inspekcija atliko organizacijos ūkinių operacijų fiksavimo ir kasos darbo organizavimo tvarkos; iš prekybos internetų gaunamų pajamų apskaitos; gautos ir panaudotos paramos apskaitos; deklaravimo tvarkos patikrinimą. Pateikta išvada, kad organizacijos veikloje visos finansinės operacijos yra apskaitomos, pažeidimų nenustatyta. 

2017 m. gyvūnų statistiką

Per metus „Pifas“ priglaudė 146 gyvūnus. Iš jų 41 šunį ir 105 kates. 3 kačiukai gimė mūsų globoje. 38 šunys buvo rasti gatvėje, 3 perimti iš savininkų. Visi šunis gatvėje rasti Kėdainiuose ir Kėdainių rajone – 21.

Kėdainiuose ir Kėdainių rajone rastos 98 katės, kitas atidavė patys šeimininkai. Tai dažniausiai buvo nepageidaujamas prieaugis arba keičiama gyvenamoji vieta, taip pat, mirus jų šeimininkams. Grąžinti iš organizacijos paimti gyvūnai – 2.

Kėdainių savivaldybėje kastruotos 63 laukinės katės. Dauguma iš šių kačių sugautos Kėdainių rajone, Akademijos miestelyje, Pelėdnagiuose, Pikelių kaime.Kėdainiuose vykdant Sugauk-Sterilizuok-Paleisk (SSP) programą pagautos 9 draugiškos katės, kurios liko mūsų globoje ir joms rasti nauji namai.

Naujiems savininkams perduoti 44 šunys ir 68 katės. Daugiausia Kėdainiuose ir Kėdainių rajone. Iš viso naujiems savininkams perduota 112 gyvūnų. Neradę namų mūsų globotiniai toliau laikomi mūsų globoje.

5 kačių eutanizuotos dėl ligos, 2 gyvūnai nugaišo mūsų globoje. 8 pasiklydę gyvūnai grąžinti savininkams.

Pilna veiklos ir finansinė ataskaita už 2017 metus ruošiama.